Filum Nematoda

U ovaj filum je uključeno oko 80.000 vrsta od kojih veliki broj vodi parazitski način života. Slobodne životne forme naseljavaju vodene ekosisteme i vlažnu zemlju. Obično su manjih dimenzija. Imaju izduženo tanko i oblo telo. Veličina im se kreće od par milimetara do nekoliko desetina centimetara. Kod njih je teško razlikovati prednji i zadnji deo tela, a takođe leđnu i trbušnu stranu tela. Telesni zid ovih životinja je izgrađen od kutikule, ektodermalnog sloja ćelija i uzdužnih mišića. Kutikula je slojevita i propustljiva za vodu. Daje čvrstinu telu i štiti od mehaničkih i hemijskih povreda. Ispod mišića se nalazi crevo koje je sa telesnim zidom spojeno samo kod usnog i analnog otvora. Crevo je obloženo tečnost pseudoceloma. U telesnoj duplji se takođe nalazi polni i odvodni sistem. Krvni i respiratorni sistem odsustvuje, a aerobni predstavnici kiseonik uzimaju celom površinom tela. Parazitske vrste žive u anaerobnim uslovima. Nervni sistem je vrpčastog tipa. Složeniji je nego kod pljosnatih crva i sa većom tendencijom formiranja ganglija. Sistem za izlučivanje se javlja u vidu cevčica poreklom od žlezdanih ćelija. Valjkasti crvi su gonohoristi. U razviću nemaju larveni stupanj. Filum Nematoda možemo podeliti na pet klasa:

1. klasa Trichocephalidea

2. Klasa Triplonchidea

3. Klasa Monhysteridea

4. Klasa Chromadoridea

5. Klasa Secernentea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s