Biografija

Stefan Luketa je rođen 18. aprila 1990. godine u Sarajevu odakle se zajedno sa porodicom seli u Istočnu Hercegovinu, tačnije u najveći grad te regije – Trebinje. Tu završava prvih šest razreda osnovne škole. U drugom razredu ga je zainteresovala botanika, a posete baki na selu su ga još više privukle ovoj biološkoj nauci. Njegov prvi herbarijum sadrži oko 140 vrsta iz raznih delova Istočne Hercegovine, od kojih su mnoge endemične. U ovom periodu počinje da pored narodnih uči i latinske nazive biljaka.

Međutim, pored floristike i sistematike biljaka zainteresovalo ga je i pitanje endemizma. Na ovo pitanje nije mogao u potpunosti tačno da odgovori sve do šestog razreda kada se detaljnije upoznaje sa evolucionom teorijom Čarlsa Darvina. U tom periodu je pročitao sledeće knjige ovog poznatog biologa: Put oko sveta jednog prirodnjaka, Moj život, Poreklo čoveka, dok Postanak vrsta ni do danas nije pronašao. Naravno, znao je da “darvinova” literatura nije dovoljna, te se detaljnije upoznao i sa teorijama novijeg datuma koje se bave evolucijom i filogenijom živih bića.

Sredinom 2003. godine zajedno sa porodicom se iz Trebinja seli u Novi Sad gde završava sedmi i osmi razred osnovne škole i upisuje prirodno-matematički smer gimnazije. Nakon završene gimnazije, upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu gde studira biologiju.

Do danas je putovao u Francusku, Nemačku, Italiju, Vatikan, Grčku, Mađarsku, Belorusiju i Crnu Goru, dok je u Bosni i Hercegovini živeo 13 godina. Od jezika solidno poznaje engleski i francuski, a sa latinskom leksikologijom je dobro upoznat. Sa 12 i 13 godina je dva puta pobeđivao u konkursu porodičnog magazina Nada kao modni kreator i tom prilikom imao dve modne revije u Beogradu.

U istraživačkoj stanici Petnica bio je dva puta u toku 2006. godine i to na zimskom i prolećnom seminaru. U toku zimskog seminara je pisao seminarski rad pod nazivom “Sistematika razdela Dinophyta”, a na prolećnom seminaru je realizovao projekat pod nazivom “Determinacija sluzave mase u Petničkoj pećini”. U slobodno vreme voli da fotografiše pejzaže i razne elemente prirode. Pored umetničke fotografije, u prirodi fotografiše i biljke, te ove fotografije koristi u svojim tekstovima iz sistematike biljaka. Pored biologije, modnog dizajna i umetničke fotografije interesuje ga još i hemija, geologija, istorija modernog slikarstva kao i arheologija, istorija i lingvistika starih civilizacija Mesopotamije.

U januaru 2008. godine formira blog koji je posvećen algologiji i nosi naziv Algoloblog. Posle par dana nakon objavljivanja prvih tekstova na Algoloblogu diplomirani biolog Snežana Trifunović, autor prvog biološkog sajta na srpskom jeziku – BioNet škole, predlaže mu saradnju koju on prihvata. Kao saradnik na sajtu BioNet škole objavljuje veći broj tekstova iz raznih oblasti biologije, jedan album fotografija prirode i jedan album crteža različitih struktura i oblika života. Takođe učestvuje u izradi biološkog rečnika na ovom sajtu.

Milija Jovičić, autor poznatog sajta na srpskom jeziku koji se bavi popularizacijom prirodnih nauka – Vive Fizike, takođe predlaže saradnju koja je rezultirala u objavljivanju tekstova Stefana Lukete na pomenutom sajtu. Prvi tekst na ovom internet mestu je objavio u septembru 2008. godine. I pored predloženih saradnji autora pojedinih sajtova, Stefan je te predloge odbio zbog neažurnosti i neozbiljnosti tih sajtova. U oktobru 2008. godine osniva YouTube kanal na kome se mogu naći originalni putopisi i online predavanja.

U septembru 2009. godine osniva drugi blog pod nazivom “Drvo života”. Cilj ovog bloga je sistematizacija bioloških nauka i kraći osvrt na savremenu klasifikaciju živih bića. Pored novog bloga, na sajtu BioNet škole u ovom periodu objavljuje i album fotografija nastalih u Hercegovini. Album je nazvan “Flora Hercegovine”. Od oktobra 2009. godine je aktivan član naučno-istraživačkog društva studenata biologije “Josif Pančić”.

U februaru 2010. godine objavljuje svoj prvi album stručnih creteža, takođe na sajtu BioNet škole. Album nosi naziv “Oblici života” i najveći broj crteža ima za tematiku protiste, ali i ćelijske strukture i gljive. Početkom aprila 2010. godine na Facebook stranici BioNet škole objavljuje album fotografija pod nazivom “Plants of Balkan Peninsula 1”. Krajem jula 2010. godine objavljuje sedam albuma fotografija nastalih na Staroj planini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s